Sepaco
 

ورود به سايت | ثبت نام کاربر


فارسی | English

 
 
  Saving Money,Saving Time,Peace of Mind and Credibility

تحقیق و توسعه

رویکرد پژوهشی:
نقش تحقیق و پژوهش به عنوان ابزار کلیدی در ایجاد تغییر و بازسازی کشورها انکار ناپذیر بوده و توسعه اقتصادی، علمی و فرهنگی کشور بدون سرمایه گذاری در بخش پژوهش علم و فن آوری امری بی حاصل می باشد. در این میان نقش مراکز و شرکتهای تحقیقاتی در کنار دانشگاهها در جهت تولید و انتشار علم و فن آوری های روز دنیا از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا با ایمان به این موضوع مرکز تحقیقات و توسعه شرکت فن آوران سپاکو علاوه بر انجام تحقیقات کاربردی توسط کارشناسان خود در صدد ترغیب و تشویق دانشجویان، اساتید و سایر متخصصین به انجام تحقیقاتی در راستای برطرف نمودن مشکلات ایجاد ساختار فن آوری اطلاعات در مراکز صنعتی و بنگاههای اقتصادی کشور می باشد.

اهداف:

  • تلاش در رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در زمینه ارتقاء ساختار IT تمامی صنایع کشور و گسترش کمی و کیفی این تحقیقات.

  • ارائه راه حلهای علمی مبتنی با نیازهای تمامی کسب و کارهای جامعه در زمینه تکنولوژی های "های تک".

  • اشاعه و نشر تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در زمینه سیستمهای شناسایی خودکار و جمع آوری مکانیزه داده ها در تمامی صنایع مبتنی بر فناوری های بارکد و RFID.

  • فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات و همکاری علمی - پژوهشی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه فناوریهای اطلاعات به روز دنیا.

  • شناسایی و معرفی اساتید و دانش آموختگان مستعد و مجرب در زمینه تکنولوژی های مبتنی بر بارکد و RFID.

  • جهت دهی، مدیریت و بهره برداری از ظرفیتهای عظیم دانشگاهها و موسسات پژوهشی در راستای حل مشکل ساختار فناوری اطلاعات صنایع کشور.

  • تولید طرح و ایده علمی و اجرایی مبتنی بر تکنولوژی های علوم مرتبط پیرامون مسائل بارکدی و RFID.

 

Copyright 2010 By Sepaco-tech All Rights Reserved.
طراحی پرتال و بهینه سازی سایت توسط کاسپید